ซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ ในเขตบ้านต้นแหลง , บ้านนาป่าน , บ้านไร่รวงทอง และบ้านแก้ม

เนื้อหา : วันนี้ เจ้าหน้าที่งานจัดสถานที่ และการไฟฟ้าสาธารณะ สังกัดกองช่าง เทศบาลตำบลปัว ภายใต้การบริหารงานของนางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว ซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ รหัสจุดติดตั้งรหัสเสาไฟฟ้า TR ๒๔ ในเขตบ้านต้นแหลง , บ้านนาป่าน พิกัดรหัสจุดติดตั้งรหัสเสาไฟฟ้า NP ๑๖ – ๑๗ , บริเวณรหัสจุดติดตั้งรหัสเสาไฟฟ้า RT ๓๗ บ้านไร่รวงทอง และบ้านแก้ม รหัสจุดติดตั้งรหัสเสาไฟฟ้า GG ๑๕ ให้กลับมาใช้งานได้ตามปกติ

แหล่งข่าว และถ่ายภาพ : พันจ่าเอกอุดร เบ้าจรรยา ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ