เข้าร่วมกิจกรรมวิ่งการกุศล “ก้าวนี้…เพื่อน้อง”

เนื้อหา : เช้ามืดวันนี้ นางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว พร้อมด้วยนายกิตติกาจ เกียรติมหาชัย เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลปัว , นางอมรรัตน์ หาญต๊ะ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม , เจ้าหน้าที่กองการศึกษา , เจ้าหน้าที่กองคลัง , เจ้าหน้าที่งานบริการการแพทย์ฉุกเฉิน และบุคลากรครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลปัว เข้าร่วมกิจกรรมวิ่งการกุศล “ก้าวนี้…เพื่อน้อง” ด้วยการสนับสนุนรถกู้ชีพกู้ภัย พร้อมเจ้าหน้าที่ปฐมพยาบาล และจัดซุ้มให้บริการอาหารแก่ผู้มาร่วมงานดังกล่าว ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๒

แหล่งข่าว และถ่ายภาพ : นางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลปัว , นางสาวจริยา กันธุระ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ , นางสาวพนิตพิชา พรหมรักษ์ ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป) และเพจ Facebook สพป.น่าน เขต สอง งานประชาสัมพันธ์

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ