ปรับปรุง ซ่อมแซมไฟกิ่ง บ้านแก้มราษฎร์พัฒนา , บ้านร้อง , บ้านปรางค์ และบ้านขอน

เนื้อหา : วันนี้ เจ้าหน้าที่งานจัดสถานที่ และการไฟฟ้าสาธารณะ เทศบาลตำบลปัว ภายใต้การปกครองของนางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว ปรับปรุง ซ่อมแซมไฟกิ่ง จุดติดตั้งรหัสไฟกิ่ง GM ๑๒ บ้านแก้มราษฎร์พัฒนา พร้อมทั้งในเขตบ้านร้อง จุดติดตั้งรหัสไฟกิ่ง BR ๗๙ – ๘๐ รวมถึงบริเวณจุดติดตั้งรหัสไฟกิ่ง PP ๑๑๑ บ้านปรางค์ และจุดติดตั้งรหัสไฟกิ่ง BK ๐๔ บ้านขอน ให้มีสภาพใช้งานได้ตามปกติในยามวิกาล

แหล่งข่าว และถ่ายภาพ : นายวรวิทย์ สุขศิริ ตำแหน่ง ลูกจ้างประจำ (พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา)

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ