ประชุมติดตาม เตรียมการจัดทำคำของบประมาณ ต่อสำนักงบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๘

เนื้อหา : เวลา ๑๐.๐๐ น. นายนำชาติ จันทร์ดี ปลัดเทศบาลตำบลปัว ประธานในที่ประชุม พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาลตำบลปัวที่เกี่ยวข้อง ได้นัดประชุมติดตาม เตรียมการจัดทำคำของบประมาณ ต่อสำนักงบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๘ ณ ห้องประชุมชั้น ๒ อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลปัว เพื่อติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานดังกล่าว

แหล่งข่าว และถ่ายภาพ : นายปธานิน ปัญญาธิ

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ