ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติงานรักษาความสงบเรียบร้อย

เนื้อหา : เทศบาลตำบลปัว ขอแจ้งประกาศผลการคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติงานรักษาความสงบเรียบร้อย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๒ อัตรา ตามรายชื่อในรูปภาพที่แนบมาด้วยด้านล่างนี้

แหล่งข่าว : สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลปัว

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ