พิธีมอบหมวกนิรภัย ภายใต้กิจกรรม ฮอมขยะ ฮอมบุญ เพื่อกองทุนหมวกกันน็อค

เนื้อหา : เวลา ๐๙.๐๐ น. นางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว ในนามประธานศูนย์ประสานงานเครือข่ายเฉพาะประเด็นการจัดการความปลอดภัยทางถนน (ศปง. เทศบาลตำบลปัว) พร้อมด้วยนายกิตติกาจ เกียรติมหาชัย เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลปัว , หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาลตำบลปัวที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมมอบหมวกนิรภัยให้แก่ผู้ที่เข้าร่วม พิธีมอบหมวกนิรภัย ภายใต้กิจกรรม ฮอมขยะ ฮอมบุญ เพื่อกองทุนหมวกกันน็อค ณ ห้องประชุมชั้น ๒ อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลปัว ซึ่งจัดโดยศูนย์ประสานงานเครือข่ายเฉพาะประเด็นการจัดการความปลอดภัยทางถนน (ศปง. เทศบาลตำบลปัว) ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) , เครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ , ศูนย์ประสานล้านนา และบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด

แหล่งข่าว และถ่ายภาพ : นายปธานิน ปัญญาธิ

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ