ออกให้บริการตัดต้นไม้รกรุงรัง และพาดสายไฟ ในพื้นที่บ้านไร่รวงทอง

เนื้อหา : เวลา ๑๐.๒๒ น. เจ้าหน้าที่งานจัดสถานที่ และการไฟฟ้าสาธารณะ เทศบาลตำบลปัว ภายใต้การกำกับของนางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว ออกให้บริการตัดต้นไม้รกรุงรัง และพาดสายไฟ ในพื้นที่บ้านไร่รวงทอง ตามที่ประชาชนได้แจ้งขอความอนุเคราะห์มายังเทศบาลฯ

แหล่งข่าว และถ่ายภาพ : นายวรวิทย์ สุขศิริ ตำแหน่ง ลูกจ้างประจำ (พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา)

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ