ของดจ่ายกระแสไฟฟ้าชั่วคราว เพื่อปฏิบัติงานปรับปรุงระบบจำหน่าย บริเวณ ครัวต้นตาล ไปจนถึง ห้องเย็นรุจจิรา

เนื้อหา : ด้วย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอำเภอปัว ได้แจ้งประชาสัมพันธ์ ของดจ่ายกระแสไฟฟ้าชั่วคราว เพื่อปฏิบัติงานปรับปรุงระบบจำหน่าย บริเวณ ครัวต้นตาล ไปจนถึง ห้องเย็นรุจจิรา ในวันศุกร์ที่ ๑๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖ ซึ่งจะแบ่งเป็น ๒ ช่วงเวลา คือ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๐.๐๐ น. และ เวลา ๑๕.๓๐ – ๑๗.๓๐ น. โดยมีพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ ดังนี้

๑. บ้านขอน

๒. วิทยาลัยเทคนิคปัว

๓. สมเดชคอนกรีต

๔. ร้านโปรเอช

๕. โตโยต้า สาขาปัว

๖. ห้างหุ้นส่วนจำกัดสุเกียวคอนกรีต

๗. ห้างหุ้นส่วนจำกัดสดการสุรา สาขาปัว

๘. ทรัพย์รุ่งเรืองเมทัลชีท

๙. เฮือนสล่าโฮมสเตย์

๑๐. โรงแรมฮักปัวโฮเทล

๑๑. บ้านป่าหัด

๑๒. โรงเรียนบ้านป่าหัด

๑๓. ดาวการยาง

๑๔. พินิตมอเตอร์

๑๕. สำนักงานที่ปรึกษากฎหมาย คุณดร งามธุระ

*** พื้นที่ดับไฟทั้งวัน ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๗.๓๐ น. โดยมีพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ ดังนี้ ***

๑. ร้าน ๑ ในน่าน

๒. ชาบูทะเลเผา

๓. ครัวต้นตาล

๔. บ้านปรางค์พัฒนา ๒

๕. ไร่ต้นรัก

๖. สวนอาหารกลางปัว

๗. ไอแอมบีเอ็น

๘. ชำนาญพาณิชย์

๙. ร้านกาแฟลองชิม

๑๐. แซมออโตเซอร์วิส

๑๑. อภัยโช๊คอัพ

๑๒. ห้องเย็นรุจจิรา

๑๓. หอพักบ้านแก้ม (คุณชนพัฒน์)

ทั้งนี้ การไฟฟ้าฯ จะเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จ และจ่ายกระแสไฟฟ้ากลับในทันที ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ โดยสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอำเภอปัว โทร. ๐ – ๕๔๗๙ – ๑๒๔๘ , ๐ – ๕๔๗๙ – ๑๖๑๖

แหล่งข่าว : เพจ Facebook ข้อมูลข่าวสารและแจ้งเหตุกระแสไฟฟ้าขัดข้อง การไฟฟ้าอำเภอปัว

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ