รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรฯ ตามประกาศรับสมัครบุคคล เพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

เนื้อหา : เทศบาลตำบลปัว ขอแจ้งประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรฯ ตามประกาศรับสมัครบุคคล เพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ตำแหน่ง คนงาน (ปฏิบัติงานสาธารณูปโภค) จำนวน ๑ อัตรา และตำแหน่ง คนงาน (ปฏิบัติงานกู้ชีพ) จำนวน ๒ อัตรา โดยมีรายชื่อตามเอกสารประกอบด้านล่าง ทั้งนี้ ขอให้ผู้มีสิทธิ์มาสอบคัดเลือกในวันพฤหัสบดีที่ ๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมชั้น ๒ อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลปัว

แหล่งข่าว : สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลปัว

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ