แก้ไขประกาศการรับสมัคร และหลักเกณฑ์การประกวดธิดากระทงหลงทาง และการประกวดนางนพมาศ ประจำปี ๒๕๖๖

เนื้อหา : ด้วย เทศบาลตำบลปัว ได้แจ้งขอแก้ไขคุณสมบัติ ผู้เข้าร่วมประกวดธิดากระทงหลงทาง และการประกวดนางนพมาศ ประจำปี ๒๕๖๖ จากเดิมผู้สมัคร ต้องมีภูมิลำเนาในเขตอำเภอปัว จังหวัดน่าน เปลี่ยนเป็น ผู้สมัครต้องมีภูมิลำเนาในพื้นที่จังหวัดน่าน

แหล่งข่าว : กองการศึกษา เทศบาลตำบลปัว

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ