ร่วมรับรางวัลชุมชนปลอดขยะขนาด L

วันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน 2562 เทศบาลตำบลปัว อำเภอปัว จังหวัดน่าน นางทองเงิน กุลธรไชยศิลป์ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านขอน ร่วมรับรางวัลชุมชนปลอดขยะขนาด L ณ โรงแรมทีเค พาเลซ