รับผู้ป่วยหญิงสูงอายุ ในพื้นที่บ้านปรางค์พัฒนา ๒ หายใจเหนื่อยหอบ นำส่งโรงพยาบาล

เนื้อหา : เวลา ๑๖.๕๖ น. เจ้าหน้าที่งานบริการการแพทย์ฉุกเฉิน เทศบาลตำบลปัว ภายใต้การกำกับโดยนางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว รับผู้ป่วยหญิงสูงอายุ ในพื้นที่บ้านปรางค์พัฒนา ๒ หายใจเหนื่อยหอบ จึงได้นำส่งไปโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว

แหล่งข่าว และถ่ายภาพ : นายกิตติวุฒิ อุทุมพร

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ