ตรวจสอบอุบัติเหตุรถยนต์ชนท้ายรถจักรยานยนต์ หน้าร้านเอี่ยมค้าไม้ พร้อมปฐมพยาบาลผู้บาดเจ็บชาย และนำส่งไปรักษา ณ โรงพยาบาล

เนื้อหา : เย็นวันนี้ เจ้าหน้าที่งานบริการการแพทย์ฉุกเฉิน และเจ้าหน้าที่งานเทศกิจ เทศบาลตำบลปัว ภายใต้การปกครองโดยนางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว  ตรวจสอบอุบัติเหตุรถยนต์ชนท้ายรถจักรยานยนต์ บริเวณหน้าร้านเอี่ยมค้าไม้ ริมถนนน่าน – ทุ่งช้าง พร้อมปฐมพยาบาลผู้บาดเจ็บ จำนวน ๑ ราย เป็นเพศชาย อายุประมาณ ๕๐ – ๖๐ ปี และนำส่งไปรักษา ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว

แหล่งข่าว และถ่ายภาพ : นายกิตติวุฒิ อุทุมพร

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ