ตรวจสอบุบัติเหตุรถยนต์ลงข้างทาง บริเวณถนนน่าน – ทุ่งช้าง หน้าห้างสรรพสินค้าโลตัส โกเฟรช สาขาปัว ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บ

เนื้อหา : เวลา ๐๑.๓๐ น. ศูนย์นเรนทรน่าน ได้แจ้งการเกิดอุบัติเหตุในเขตพื้นที่รับผิดชอบ และขอความช่วยเหลือรถกู้ชีพ เทศบาลตำบลปัว ออกตรวจสอบอุบัติเหตุ ในการนี้ นางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่งานบริการการแพทย์ฉุกเฉิน เทศบาลตำบลปัว ตรวจสอบุบัติเหตุรถยนต์ลงข้างทาง บริเวณถนนน่าน – ทุ่งช้าง หน้าห้างสรรพสินค้าโลตัส โกเฟรช สาขาปัว จากการสำรวจ พบว่า ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บ

แหล่งข่าว และถ่ายภาพ : นายกิตติวุฒิ อุทุมพร

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ