ออกรับผู้บาดเจ็บชาย มีอาการบาดเจ็บถูกใบมีดบาดบริเวณคอ ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปัว นำส่งโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัวโดยด่วน

เนื้อหา : วันนี้ นางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่งานบริการการแพทย์ฉุกเฉิน เทศบาลตำบลปัว ออกรับผู้บาดเจ็บชาย จำนวน ๑ ราย มีอาการบาดเจ็บถูกใบมีดบาดบริเวณคอ ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปัว นำส่งโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัวโดยด่วน

แหล่งข่าว และถ่ายภาพ : นายธีระวัฒน์ สุทธหลวง

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ