มอบใบประกาศให้กับบุคคลต้นแบบ งดเหล้าเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๖

เนื้อหา : ในวันนี้ นางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว ในนามประธานศูนย์ประสานงานเครือข่ายเฉพาะประเด็นการจัดการความปลอดภัยทางถนน (ศปง. เทศบาลตำบลปัว) และพนักงานเทศบาลตำบลปัวที่เกี่ยวข้อง ได้จัดกิจกรรม มอบใบประกาศให้กับบุคคลต้นแบบ งดเหล้าเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๖ ณ หอประชุมหมู่บ้านต้นแหลง

แหล่งข่าว และถ่ายภาพ : นางกัลยา จันเนย ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายปกครอง

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ