ออกล้างทำความสะอาด บริเวณคลองสวยน้ำใส บ้านปรางค์พัฒนา ๑

เนื้อหา : เวลา ๐๙.๐๐ น. นายธวัช พรหมรักษ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลปัว รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีตำบลปัว ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลปัว ออกล้างทำความสะอาด บริเวณคลองสวยน้ำใส บ้านปรางค์พัฒนา ๑

แหล่งข่าว และถ่ายภาพ : นายกิตติพงษ์ วงค์สวัสดิ์

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ