ซ่อมแซมไฟกิ่ง ในเขตบ้านร้อง , บ้านปรางค์พัฒนา ๒ , บ้านขอน และเปิดไฟกิ่งบ้านร้อง

เนื้อหา : ในวันนี้ เจ้าหน้าที่งานจัดสถานที่ และการไฟฟ้าสาธารณะ เทศบาลตำบลปัว ภายใต้การบริหารจัดการของนายธวัช พรหมรักษ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลปัว รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีตำบลปัว ซ่อมแซมไฟกิ่ง รหัสจุดติดตั้งเสาไฟกิ่ง BR  ๑๐๘ ในเขตบ้านร้อง พร้อมทั้งในพื้นที่บ้านปรางค์พัฒนา ๒ รหัสจุดติดตั้งเสาไฟกิ่ง PG ๑๒๘ รวมถึงพิกัดรหัสจุดติดตั้งเสาไฟกิ่ง BK ๑๒๘ บ้านขอน และเปิดไฟกิ่งบริเวณรหัสจุดติดตั้งเสาไฟกิ่ง BR ๕๓ , BR ๗๙ – ๘๐ บ้านร้อง หลังจากทำนาเสร็จแล้ว

แหล่งข่าว และถ่ายภาพ : พันจ่าเอกอุดร เบ้าจรรยา ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ