รับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ บ้านแก้มราษฎร์พัฒนา

เนื้อหา : วันนี้ เจ้าหน้าที่ฝ่ายสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลปัว ภายใต้การควบคุมของนายธวัช พรหมรักษ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลปัว รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีตำบลปัว รับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ บ้านแก้มราษฎร์พัฒนา ณ เทศบาลตำบลปัว

แหล่งข่าว และถ่ายภาพ : เพจ Facebook ฝ่ายสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลปัว 

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ