วีดิทัศน์โครงการอปท.สัญจรในพื้นที่อำเภอปัว ครั้งที่ ๑๑ ประจำปี ๒๕๖๖

วีดิทัศน์โครงการอปท.สัญจรในพื้นที่อำเภอปัว ครั้งที่ ๑๑ ประจำปี ๒๕๖๖

จัดทำโดย : นายปธานิน ปัญญาธิ ตำแหน่ง พนักงานจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์