ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลบางสระเก้า อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี

ช่วงบ่าย วันที่ 25 กรกฎาคม 2562 เทศบาลตำบลปัว นำโดยนายพลายชุมพล อยู่เอนก นายกเทศมนตรีฯ และนายเวชกร เทพอาจ รองนายกเทศมนตรีฯ สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานทศบาลตำบลปัวร่วมกับชุมชนบ้านขอน หมู่ที่ 1 นำโดยนางทองเงิน กุลธรไชยศิลป์ ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลบางสระเก้า อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี ซึ่งนำคณะโดยนายมานพ​ เดิมบางปิด​ เลขานายกเทศมนตรีฯ เข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการบริหารจัดการขยะ่ ณ ชุมชนบ้านขอนหมู่ที่1 ตำบลปัว อำเภอปัว จังหวัดน่าน