กิจกรรมตักบาตรและลงนามถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ช่วงเช้า วันที่ 28 กรกฎาคม 2562 นายชนาธิป เสมแย้ม นายอำเภอปัว เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ณ วัดภูเก็ต ตำบลวรนคร อำเภอปัว จังหวัดน่าน และพิธีลงนามถวายพระพรชัยชัยมงคล พร้อมทั้งนำกล่าวถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและเป็นพลังของแผ่นดิน ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพปัว ทั้งนี้เทศบาลตำบลปัว นำโดย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง จิตอาสาและประชาชน เข้าร่วมพิธี ทั้ง 2 แห่งโดยพร้อมเพรียงกัน