เทศบาลตำบลปัวรณรงค์เชิญชวนใช้ถุงผ้าและตะกร้าจ่ายตลาด

เทศบาลตำบลปัวรณรงค์เชิญชวนใช้ถุงผ้าและตะกร้าจ่ายตลาด…เพื่อลดการใช้ถุงพลาสติก ลดปริมาณขยะ และลดภาวะโลกร้อน