รับรางวัลเกียรติบัตรศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ได้รับการคัดเลือกนวัตกรรมดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2562.

ขอแสดงความยินดีกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปัว ในการได้รับรางวัลเกียรติบัตรศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ได้รับการคัดเลือกนวัตกรรมดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2562 จากนายสัมฤทธิ์ สวามิภักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ในกิจกรรมประชุมสัมมนา เวทีวิชาการ การจัดนิทรรศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการนำเสนอผลงานโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย ซึ่งจัดโดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน ณ โรงแรมน่านกรีนเลควิวรีสอร์ท