ประชุมแผนอัตรากำลัง

เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2562 เทศบาลตำบลปัว นำโดยนายพลายชุมพล อยู่เอนก นายกเทศมนตรีตำบลปัว จัดประชุมเพื่อพิจารณาแผนอัตรากำลัง เทศบาลตำบลปัว ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ ห้องประชุมเทศบาลฯ