ประชุมพนักงานเทศบาล

เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2562 เทศบาลตำบลปัว นำโดยนายพลายชุมพล อยู่เอนก นายกเทศมนตรีตำบลปัว เป็นประธานในการประชุมพนักงานเทศบาลตำบลปัว ครั้งที่ 2/2562 เพื่อติดตามผลการดำเนินงานโครงการต่างๆ ของแต่ละส่วนงาน พร้อมทั้งหารือการจัดงานมุทิตาจิต ให้แก่ นายพจน์ปรีชา เพชรแกมแก้ว ปลัดเทศบาลฯและนางสาวศิริธารรักษ์ พวงธรรมสาร ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน ที่จะเกษียณอายุราชการในเดือนกันยายนที่จะถึงนี้