ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะค่า จังหวัดลพบุรี

เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2562 เวลา 13.30 น. เทศบาลตำบลปัว นำโดยนายพลายชุมพล อยู่เอนก นายกเทศมนตรีตำบลปัว ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะค่า จังหวัดลพบุรี ในการมาศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรืองการบริหารจัดการขยะชุมชนภาพรวมของตำบลปัว ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลปัว และลงพื้นที่บ้านขอน หมู่ที่ 1 ศึกษาดูงานการบริหารจัดการขยะในพื้นที่จริง เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในพื้นที่ต่อไป.