โครงการเครือข่ายเยาวชนต้นแบบต่อต้านความรุนแรงในสังคม และการป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ในวัยรุ่น 

เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2562  นายพจน์ปรีชา เพชรแกมแก้ว ปลัดเทศบาลตำบลปัวเป็นประธานในพิธีเปิดการจัดอบรมโครงการเครือข่ายเยาวชนต้นแบบต่อต้านความรุนแรงในสังคม และการป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ในวัยรุ่น  ครั้งที่ 1/2562 กองการศึกษา งานพัฒนาชุมชนเทศบาลตำบลปัวร่วมกับสภาเด็กและเยาวชน เทศบาลตำบลปัว  ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลปัว