ประกาศการขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานทั่วไป ประจำปี 2562

ประกาศการขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานทั่วไป ประจำปี 2562

fbjds