เทศบาลตำบลปัว ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาดศาสนสถาน

วันที่ 17 ตุลาคม 2562 อำเภอปัว นำโดยนายชนาธิป เสมแย้ม นายอำเภอปัว เป็นประธานในการดำเนินกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเพื่อสำนึกและระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ไทย โดยการร่วมกันพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาดศาสนสถาน ได้แก่ กำแพงวัดและบริเวณโดยรอบ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล วันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่4 ณ วัดต้นแหลง หมู่ที่ 2 ตำบลไชยวัฒนา อำเภอปัว จังหวัดน่าน ทั้งนี้จิตอาสาเทศบาลตำบลปัว เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้โดยพร้อมเพรียง