กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ วันที่ 2

วันที่ 18 ตุลาคม 2562  เทศบาลตำบลปัว นำโดยนายฉัตรชัย ธนามี รองนายกเทศมนตรีตำบลปัว นำคณะจิตอาสาฯเทศบาลตำบลปัว ลงพื้นที่วัดต้นแหลง ตำบลไชยวัฒนา อำเภอปัว โดยพร้อมใจกันทาสีกำแพงวัด และทำความสะอาดบริเวณโดยรอบ ในโครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.อำเภอปัว เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล วันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 เป็นวันที่ 2