เทศบาลตำบลปัวต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากตำบลท่าวังผา

เช้าวันนี้(8 พฤศจิกายน 2562) เทศบาลตำบลปัว นำโดยนายฉัตรชัย ธนามี รองนายกเทศมนตรีตำบลปัว ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพฯและการบริหารจัดการขยะบ้านขอน โดยรับฟังการบรรยายการดำเนินงานของกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลปัว และลงพื้นที่บ้านขอนหมู่ที่ 1 เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการขยะ และศึกษาการดำเนินการจัดการขยะในพื้นที่จริง เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการและอนุกรรมการบริหารกองทุนฯของเทศบาลตำบล