กิจกรรมเนื่องในประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปัว

เช้านี้(11 พฤศจิกายน 2562) นายพลายชุมพล อยู่เอนก นายกเทศมนตรีตำบลปัว เป็นประธานเปิดโครงการประเพณีลอยกระทงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปัว ประจำปี 2562 โดยกิจกรรมจัดให้มีการแสดงของนักเรียนและประกวดหนูน้อยนพมาศและลอยกระทง เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้วัฒนธรรมและสืบสานประเพณีการลอยกระทง และเพื่อเป็นการอนุรักษ์ประเพณีอันดีงามของไทยไว้ ณ บริเวณด้านหน้าอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปัว