ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลคลองหก จังหวัดปทุมธานี

เช้าวันนี้(28 พฤศจิกายน 2562) เทศบาลตำบลปัวร่วมกับชุมชนบ้านขอน หมู่ที่ 1 ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานการจัดการขยะในชุมชน จากองค์การบริหารส่วนตำบลคลองหก อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ซึ่งนำคณะโดยนางสาวมยุรี ศรีวัตร ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลฯ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการจัดการขยะของชุมชนบ้านขอน จากจุดเริ้มต้นความร่วมมือนำไปสู่ชุมชนปลอดขยะ และรับรางวัลชุมชนปลอดขยะ(Zero Wast) ปี 2562 ทั้งนี้มีนายเวชกร เทพอาจ รองนายกเทศมนตรีตำบลปัว นางทองเงิน กุลธรไชยศิลป์ ผู้ใหญ่บ้านขอน สมาชิกสภาเทศบาล บุคลากรเทศบาลตำบลปัวและประชาชนบ้านขอนร่วมให้การต้อนรับ ณ ลานวัดราชสีมา(วัดบ้านขอน)