กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2562

เช้านี้ ( 5 ธันวาคม 2562) นายชนาธิป เสมแย้ม นายอำเภอปัว เป็นประธานในพิธีเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2562 โดยกิจกรรมจัดให้มีพิธีทางศาสนาถวายจตุปัจจัยไทยธรรม ผ้าไตรจีวร และตักบาตรแด่พระสงฆ์ จำนวน 10 รูป พิธีถวายพานพุ่มดอกไม้และถวายบังคมเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ฯ และกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา “เราทำความดีด้วยหัวใจ” ร่วมพัฒนาบริเวณข้างทางหน้าอำเภอปัวและบริเวณสวนสาธารณะอ่างเก็บน้ำ ร.ศ.200 ปี ทั้งนี้บุคลากรเทศบาลตำบลปัวและจิตอาสาเทศบาลตำบลปัวเข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียง ณ ที่ว่าการอำเภอปัว