ต้อนรับผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน

เช้านี้ (6 ธันวาคม 2562) เทศบาลตำบลปัว นำโดยนายเวชกร เทพอาจ รองนายกเทศมนตรีตำบลปัว ให้การต้อนรับคณะนำส่งนางสาวรติชา ชนะศักดิ์ ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน ซึ่งโอนย้ายจากเทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อมาปฏิบัติราชการแทนตำแหน่งที่ว่าง ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลปัว