ต้อนรับคณะศึกษาดูงานด้านการจัดการขยะที่ต้นทาง

บ่ายวันที่ 20 ธันวาคม 2562 เทศบาลตำบลปัว นำโดยนายเวชกร เทพอาจ รองนายกเทศมนตรีตำบลปัว พันจ่าเอกอุดร นัยทอง รองปลัดเทศบาล ร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลอรพิมพ์ อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา ในการเดินทางมาศึกษาดูงานด้านการจัดการขยะที่ต้นทาง ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลปัว