การแข่งขันกีฬาภายในเทศบาลตำบลปัว

เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2562 เทศบาลตำบลปัว จัดการแข่งขันกีฬาภายในเทศบาลตำบลปัว เพื่อสร้างความรัก ความสามัคคี และส่งเสริมการมีสุขภาพดีด้วยการออกกำลังกาย โดยการจัดงานจัดให้มีขบวนพาเหรดของทั้ง 4 สี เพื่อรณรงค์การงดใช้ถุงพลาสติกหูหิ้ว รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด การลดละเลิกบุหรี่ และรณรงค์เมาไม่ขับในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ แลจัดให้มีการแข่งขันกีฬารอบชิงชนะเลิศกีฬาสากล และแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน ณ สนามหน้าเทศบาลตำบลปัว