เทศบาลตำบลปัว ประชาสัมพันธ์การงดเก็บขยะในช่วงวันหยุดเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่

เทศบาลตำบลปัว ประชาสัมพันธ์การงดเก็บขยะในช่วงวันหยุดเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
🔊 งดเก็บขยะในช่วงวันที่ 30 ธันวาคม 2562- 1 มกราคม 2563
🔊จัดเก็บขยะให้มิดชิด มัดปากถุงให้แน่น ป้องกันการคุ้ยเขี่ยของสัตว์ต่างๆ
🔊 คัดแยกขยะให้ถูกประเภท และทิ้งให้ถูกที่และถูกวิธี เพื่อช่วยลดปริมาณขยะให้เหลือน้อยที่สุด