กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์การลด ละ เลิก การใช้ถุงพลาสติก

วันที่ 27 ธันวาคม 2562  เวลา 15.00 น. เทศบาลตำบลปัวร่วมกับสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดน่าน ดำเนินกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์การลด ละ เลิก การใช้ถุงพลาสติก โดยเฉพาะพลาสติกหูหิ้ว ตามมารตการงดรับ งดให้และงดใช้ถุงพลาสติก ซึ่งจะเริ่มในวันที่ 1 มกราคม 2563 นี้ โดยเดินรณรงค์ตามห้างร้านต่างๆที่สำคัญในอำเภอปัว ร้านสะดวกซื้อ 7-11 และถนนคนเดิน เพื่อให้ประชาชนได้ตระหนักถึงโทษของถุงพลาสติก และเป็นการกระตุ้นเตือนให้ประชาชนเตรียมถุงผ้าหรือตระกร้ามาจับจ่ายสินค้า เพื่อเป็นการช่วยลดขยะและช่วยลดภาวะโลกร้อนด้วย