บันทึกเทปรายการ “โลกใสไร้ขยะ”

วันที่ 7 มกราคม 2563 เทศบาลตำบลปัว นำโดยนายพลายชุมพล อยู่เอนก นายกเทศมนตรีตำบลปัว ร่วมกับชุมชนบ้านขอน หมู่ที่ 1 ให้การต้อนรับทีมงานผลิตรายการ “โลกใสไร้ขยะ” โดยบ้านขอนได้รับคัดเป็นพื้นที่ถ่ายทำรายการ เพื่อนำเสนอการบริหารจัดการขยะของบ้านขอน ที่นำไปสู่การรับรางวัลชุมชนปลอดขยะ Zero Waste และนำไปสู่ชุมชนต้นแบบชุมชนปลอดขยะ โดยจะออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง NBT