ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

เช้านี้(14 มกราคม 2563) ณ วัดราชสีมา(วัดบ้านขอน) เทศบาลตำบลปัวนำโดย นายเวชกร เทพอาจ รองนายกเทศมนตรีตำบลปัวร่วมกับนางทองเงิน กุลธรไชยศิลป์ ผู้ใหญ่บ้านและชุมชนบ้านขอน ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งนำโดยนางงามชื่น เกิดบำรุง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลา ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินการจัดการขยะที่ต้นทาง และกระบวนการความร่วมมือด้านต่างๆ ที่สามารถนำไปสู่ชุมชนปลอดขยะของชุมชนบ้านขอน เพื่อนำไปปรับใช้ในบริบทของพื้นที่ต่อไป