โครงการถนนเมืองน่านสะอาดปราศจากขยะ

วันที่ 31 ม.ค. 63 เวลา 13.30 น. จิตอาสาเทศบาลตำบลปัว อำเภอปัว จังหวัดน่าน นำโดยนายเวชกร เทพอาจ รองนายกเทศมนตรีตำบลปัว ได้ดำเนินโครงการถนนเมืองน่านสะอาดปราศจากขยะ โดยจัดเก็บขยะ 2 ข้างทาง ถนนน่าน-ทุ่งช้าง ระยะทาง 3 กม. (บริเวณหน้ารูปปั้นกว่างถึงปั้มน้ำมันบางจาก) มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 50 คน