เทศบาลตำบลปัว ดำเนินการฉีดพ่นน้ำเพิ่มความชุ่มชื้นลดหมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5

เทศบาลตำบลปัว โดยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ดำเนินการฉีดพ่นน้ำเพิ่มความชุ่มชื้นลดหมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ในพื้นที่ชุมชน และสถานที่สำคัญต่างๆ ในเขตเทศบาลตำบลปัว ทั้งนี้พี่น้องประชาชนควรงดกิจกรรมกลางแจ้ง ในช่วงที่มีค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 เกินค่ามาตรฐาน หรือส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน และขอความร่วมมือพี่น้องประชาชน งดเว้นการเผาในช่วงวันที่มีค่าละอองขนาดเล็กเกินค่ามาตรฐาน โดยติดตามสถานการณ์หมอกควันและคุณภาพอากาศประเทศไทย ได้ที่ Air4thai และเชิญชวนประชาชน ร่วมดำเนินการพร้อมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าในพื้นที่ต่อไป

ทั้งนี้สำหรับจังหวัดน่านได้ประกาศขอความร่วมมือประชาชน งดเว้นการเผาป่า เผาวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร เผาขยะ และเผาวัชพืชข้างทาง เผาในพื้นที่โล่งแจ้งทุกกรณี เป็นระยะเวลา 60 วัน ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ – วันที่ 15 เมษายน 2563 โดยเด็ดขาด