โครงการ การควบคุมการบริโภคยาสูบและการแก้ไขปัญหายาเสพติด

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลปัว จัด โครงการ การควบคุมการบริโภคยาสูบและการแก้ไขปัญหายาเสพติด กล่าวเปิดงานโดยนายเวชกร เทพอาจ รองนายกเทศมนตรีตำบลปัว ทีมวิทยากรโดย สถานีตำรวจภูธรปัว ณ วิทยาลัยการอาชีพปัว