ประกาศสอบราคาจัดจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู แบบมีฝาปิด บ้านปรางค์พัฒนา 1 หมู่ที่ 7 ตำบลปัว อำเภอปัว จังหวัดน่าน

0001