เทศบาลตำบลปัวต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลเมืองราชบุรี

เช้านี้ (24 กุมภาพันธ์ 2563) เทศบาลตำบลปัวร่วมกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปัว โดยนายพลายชุมพล อยู่เอนก นายกเทศมนตรีตำบลปัว ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากเทศบาลเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารงานและการจัดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปัว ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปัว