รับการประเมินมาตรฐานคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เช้านี้ (2 มีนาคม 2563) เทศบาลตำบลปัว นำโดยนายเวชกร เทพอาจ รองนายกเทศมนตรีตำบลปัวและนายนำชาติ จันทร์ดี ปลัดเทบาลตำบลปัว ให้การต้อนรับคณะทีมประเมินมาตรฐานคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น( Environmental Hearth Accreditation :EHA) จากศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน ฬนประเด็นงานที่ 4.1 การจัดการมูลฝอยทั่วไป ณ ห้องประชุมชั้น 2 เทศบาลตำบลปัว