จิตอาสาเทศบาลตำบลปัวพัฒนาปรับภูมิทัศน์รอบสำนักงานเทศบาลตำบลปัว

ช่วงบ่าย วันที่ 11 มีนาคม 2563 จิตอาสาเทศบาลตำบลปัว ร่วมกันพัฒนาปรับภูมิทัศน์รอบสำนักงานเทศบาลตำบลปัว  มีผู้เข้าร่วมโครงการในพิธีเปิดจำนวน 200 คน ทั้งนี้ ทุกคนต้องช่วยกันลดขยะและไม่ทิ้งขยะในที่ทางสาธารณะเพื่อความสะอาดบ้านของเรา