มาตรการช่วยเหลือประชาชนที่เป็นแรงงานลูกจ้าง อาชีพอิสระ ไม่ได้อยู่ในระบบประกันสังคม

#มาตราการช่วยประชาชนที่เป็นแรงงานลูกจ้าง #ลูกจ้างชั่วคราว #อาชีพอิสระ #ไม่อยู่ในระบบประกันสังคม ได้รับผลกระทบจาก #โควิด19

-สนับสนุนเงินคนละ 5,000 บ./เดือน เป็นเวลา 3 เดือน จ่ายผ่านพร้อมเพย์ ใครไม่มีแจ้งบัญชีธนาคารได้ ใช้บัตรประชาชน ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www. เราไม่ทิ้งกัน .com

-สินเชื่อฉุกเฉิน 10,000 บ./ราย ไม่ต้องหลักประกัน ดอก 0.1% ธ.ออมสิน/ธกส. 2 ปี 6 เดือน

-สินเชื่อพิเศษ 50,000 บ./ราย มีหลักประกัน ดอก 0.35% ธ.ออมสิน 3ปี
-โรงรับจำนำรัฐ ดอก 0.125%